گایدلاین جامع فیزیوتراپی پس از انواع جراحی های رباط صلیبی قدامی
گایدلاین جامع فیزیوتراپی پس از انواع جراحی های رباط صلیبی قدامی
وحید مظلوم
گایدلاین جامع فیزیوتراپی پس از انواع جراحی های رباط صلیبی قدامی
وحید مظلوم
5
درس
202
دقیقه
5
بازدید

گایدلاین جامع تمرین درمانی در کمردرد
گایدلاین جامع تمرین درمانی در کمردرد
وحید مظلوم
گایدلاین جامع تمرین درمانی در کمردرد
وحید مظلوم
7
درس
357
دقیقه
7
بازدید

ارزیابی وتصمیم گیری بالینی و درمان اختلالات مفصل تمپورومندیبولار
ارزیابی وتصمیم گیری بالینی و درمان اختلالات مفصل تمپورومندیبولار
مهرداد بهرامیان
ارزیابی وتصمیم گیری بالینی و درمان اختلالات مفصل تمپورومندیبولار
مهرداد بهرامیان
4
درس
266
دقیقه
4
بازدید

گایدلاین جامع نحوه ی جستجوی مقالات و مقاله نویسی
گایدلاین جامع نحوه ی جستجوی مقالات و مقاله نویسی
وحید مظلوم
گایدلاین جامع نحوه ی جستجوی مقالات و مقاله نویسی
وحید مظلوم
8
درس
285
دقیقه
8
بازدید

گایدلاین جامع فیزیوتراپی پس از جراحی ترمیمی روتاتور کاف
گایدلاین جامع فیزیوتراپی پس از جراحی ترمیمی روتاتور کاف
وحید مظلوم
گایدلاین جامع فیزیوتراپی پس از جراحی ترمیمی روتاتور کاف
وحید مظلوم
7
درس
311
دقیقه
7
بازدید

کارگاه ارزیابی و درمان اختلالات نوروداینامیک
کارگاه ارزیابی و درمان اختلالات نوروداینامیک
قدمعلی طالبی
کارگاه ارزیابی و درمان اختلالات نوروداینامیک
قدمعلی طالبی
2
درس
516
دقیقه
2
بازدید

گایدلاین جامع فیزیوتراپی پس از انواع جراحی های منیسک
گایدلاین جامع فیزیوتراپی پس از انواع جراحی های منیسک
وحید مظلوم
گایدلاین جامع فیزیوتراپی پس از انواع جراحی های منیسک
وحید مظلوم
4
درس
274
دقیقه
4
بازدید

تکنیک‌های موبیلیزاسیون مالیگان با رویکرد بالینی (سطح اول)
تکنیک‌های موبیلیزاسیون مالیگان با رویکرد بالینی (سطح اول)
ارسلان قربانپور
تکنیک‌های موبیلیزاسیون مالیگان با رویکرد بالینی (سطح اول)
ارسلان قربانپور
4
درس
269
دقیقه
4
بازدید

کارگاه ارزیابی و درمان اسکولیوز (روش خانم شروت)
کارگاه ارزیابی و درمان اسکولیوز (روش خانم شروت)
علیرضا درودیان
کارگاه ارزیابی و درمان اسکولیوز (روش خانم شروت)
علیرضا درودیان
2
درس
840
دقیقه
2
بازدید

تکنیک‌های موبیلیزاسیون مالیگان با رویکرد بالینی (سطح دوم)
تکنیک‌های موبیلیزاسیون مالیگان با رویکرد بالینی (سطح دوم)
ارسلان قربانپور
تکنیک‌های موبیلیزاسیون مالیگان با رویکرد بالینی (سطح دوم)
ارسلان قربانپور
3
درس
226
دقیقه
3
بازدید

کارگاه عملی کینزیوتیپ
کارگاه عملی کینزیوتیپ
یزدان یوسفی
کارگاه عملی کینزیوتیپ
یزدان یوسفی
1
درس
222
دقیقه
1
بازدید

تمرینات کف لگن
تمرینات کف لگن
افسانه نیکجوی
تمرینات کف لگن
افسانه نیکجوی
1
درس
36
دقیقه
1
بازدید

کارگاه آموزشی متحرک سازی بافت نرم با تکنیک گراستون
کارگاه آموزشی متحرک سازی بافت نرم با تکنیک گراستون
وحید مظلوم
کارگاه آموزشی متحرک سازی بافت نرم با تکنیک گراستون
وحید مظلوم
1
درس
240
دقیقه
1
بازدید

کاربرد دستگاه شاک‌ویو (تئوری و عملی)
کاربرد دستگاه شاک‌ویو (تئوری و عملی)
محمد پور اعتضاد
کاربرد دستگاه شاک‌ویو (تئوری و عملی)
محمد پور اعتضاد
1
درس
57
دقیقه
1
بازدید

موبیلیزاسیون بافت نرم با استفاده از تکنیک گراستون از تئوری تا عمل
موبیلیزاسیون بافت نرم با استفاده از تکنیک گراستون از تئوری تا عمل
دکتر وحید مظلوم _ دکتر محمد پوراعتضاد
موبیلیزاسیون بافت نرم با استفاده از تکنیک گراستون از تئوری تا عمل
دکتر وحید مظلوم _ دکتر محمد پوراعتضاد
2
درس
313
دقیقه
2
بازدید

مجموعه آموزشی لاغری کاهش سایز و تناسب اندام در حیطه فیزیوتراپی
مجموعه آموزشی لاغری کاهش سایز و تناسب اندام در حیطه فیزیوتراپی
مریم معنوی شاد
مجموعه آموزشی لاغری کاهش سایز و تناسب اندام در حیطه فیزیوتراپی
مریم معنوی شاد
1
درس
دقیقه
1
بازدید