تکنیک‌های موبیلیزاسیون مالیگان با رویکرد بالینی سطح ۲
تکنیک‌های موبیلیزاسیون مالیگان با رویکرد بالینی سطح ۲
ارسلان قربانپور
تکنیک‌های موبیلیزاسیون مالیگان با رویکرد بالینی سطح ۲
ارسلان قربانپور
3
درس
226
دقیقه
3
بازدید

کارگاه ارزیابی و درمان اسکولیوز (روش خانم شروت)
کارگاه ارزیابی و درمان اسکولیوز (روش خانم شروت)
علیرضا درودیان
کارگاه ارزیابی و درمان اسکولیوز (روش خانم شروت)
علیرضا درودیان
2
درس
840
دقیقه
2
بازدید

تکنیک‌های موبیلیزاسیون مالیگان با رویکرد بالینی (سطح اول)
تکنیک‌های موبیلیزاسیون مالیگان با رویکرد بالینی (سطح اول)
ارسلان قربانپور
تکنیک‌های موبیلیزاسیون مالیگان با رویکرد بالینی (سطح اول)
ارسلان قربانپور
4
درس
269
دقیقه
4
بازدید

گایدلاین جامع فیزیوتراپی پس از انواع جراحی های منیسک
گایدلاین جامع فیزیوتراپی پس از انواع جراحی های منیسک
وحید مظلوم
گایدلاین جامع فیزیوتراپی پس از انواع جراحی های منیسک
وحید مظلوم
4
درس
274
دقیقه
4
بازدید

کارگاه ارزیابی و درمان اختلالات نوروداینامیک
کارگاه ارزیابی و درمان اختلالات نوروداینامیک
قدمعلی طالبی
کارگاه ارزیابی و درمان اختلالات نوروداینامیک
قدمعلی طالبی
2
درس
516
دقیقه
2
بازدید

گایدلاین جامع فیزیوتراپی پس از جراحی ترمیمی روتاتور کاف
گایدلاین جامع فیزیوتراپی پس از جراحی ترمیمی روتاتور کاف
وحید مظلوم
گایدلاین جامع فیزیوتراپی پس از جراحی ترمیمی روتاتور کاف
وحید مظلوم
7
درس
311
دقیقه
7
بازدید

گایدلاین جامع نحوه ی جستجوی مقالات و مقاله نویسی
گایدلاین جامع نحوه ی جستجوی مقالات و مقاله نویسی
وحید مظلوم
گایدلاین جامع نحوه ی جستجوی مقالات و مقاله نویسی
وحید مظلوم
8
درس
285
دقیقه
8
بازدید

ارزیابی وتصمیم گیری بالینی و درمان اختلالات مفصل تمپورومندیبولار
ارزیابی وتصمیم گیری بالینی و درمان اختلالات مفصل تمپورومندیبولار
مهرداد بهرامیان
ارزیابی وتصمیم گیری بالینی و درمان اختلالات مفصل تمپورومندیبولار
مهرداد بهرامیان
4
درس
266
دقیقه
4
بازدید

تکنیک گراستون
تکنیک گراستون
وحید مظلوم
تکنیک گراستون
وحید مظلوم
4
درس
86
دقیقه
4
بازدید

گایدلاین جامع تمرین درمانی در کمردرد
گایدلاین جامع تمرین درمانی در کمردرد
وحید مظلوم
گایدلاین جامع تمرین درمانی در کمردرد
وحید مظلوم
7
درس
357
دقیقه
7
بازدید

گایدلاین جامع فیزیوتراپی پس از انواع جراحی های رباط صلیبی قدامی
گایدلاین جامع فیزیوتراپی پس از انواع جراحی های رباط صلیبی قدامی
وحید مظلوم
گایدلاین جامع فیزیوتراپی پس از انواع جراحی های رباط صلیبی قدامی
وحید مظلوم
5
درس
202
دقیقه
5
بازدید