جدیدترین دوره‌ها

معاینه و ارزیابی نوزادان و اطفال (سطح اول)
معاینه و ارزیابی نوزادان و اطفال (سطح اول)
ام‌البنین علیرضایی
معاینه و ارزیابی نوزادان و اطفال (سطح اول)
ام‌البنین علیرضایی
1
درس
113
دقیقه
1
بازدید

Introduction to Fascial Distortion Model
Introduction to Fascial Distortion Model
توان پخش
Introduction to Fascial Distortion Model
توان پخش
1
درس
65
دقیقه
1
بازدید

تفسیر رادیولوژی قفسه سینه
تفسیر رادیولوژی قفسه سینه
مهدی کرابی
تفسیر رادیولوژی قفسه سینه
مهدی کرابی
1
درس
301
دقیقه
1
بازدید

Posture Correction  Workshop
Posture Correction Workshop
آنیتا عمرانی
Posture Correction Workshop
آنیتا عمرانی
2
درس
265
دقیقه
2
بازدید

اتیسم جلسه ششم
اتیسم جلسه ششم
آواج
اتیسم جلسه ششم
آواج
2
درس
207
دقیقه
2
بازدید

فیزیوتراپی در آسیب مغزی
فیزیوتراپی در آسیب مغزی
حمزه بهارلوئی
فیزیوتراپی در آسیب مغزی
حمزه بهارلوئی
1
درس
257
دقیقه
1
بازدید

ارزیابی و درمان گردن درد (رویکرد Treatment Based Classification)
ارزیابی و درمان گردن درد (رویکرد Treatment Based Classification)
محمد پور اعتضاد
ارزیابی و درمان گردن درد (رویکرد Treatment Based Classification)
محمد پور اعتضاد
2
درس
174
دقیقه
2
بازدید

تکنیک‌های موبیلیزاسیون مالیگان با رویکرد بالینی سطح ۲
تکنیک‌های موبیلیزاسیون مالیگان با رویکرد بالینی سطح ۲
ارسلان قربانپور
تکنیک‌های موبیلیزاسیون مالیگان با رویکرد بالینی سطح ۲
ارسلان قربانپور
3
درس
226
دقیقه
3
بازدید

کارگاه ارزیابی و درمان اسکولیوز (روش خانم شروت)
کارگاه ارزیابی و درمان اسکولیوز (روش خانم شروت)
علیرضا درودیان
کارگاه ارزیابی و درمان اسکولیوز (روش خانم شروت)
علیرضا درودیان
2
درس
840
دقیقه
2
بازدید

تکنیک‌های موبیلیزاسیون مالیگان با رویکرد بالینی (سطح اول)
تکنیک‌های موبیلیزاسیون مالیگان با رویکرد بالینی (سطح اول)
ارسلان قربانپور
تکنیک‌های موبیلیزاسیون مالیگان با رویکرد بالینی (سطح اول)
ارسلان قربانپور
4
درس
269
دقیقه
4
بازدید