پیشنهاد ویژه

راهنمای بالینی استفاده از کینزیوتیپ در کلیه ضایعات عضلانی-اسکلتی بخش اول
راهنمای بالینی استفاده از کینزیوتیپ در کلیه ضایعات عضلانی-اسکلتی بخش اول
پی تی آرتیکل
راهنمای بالینی استفاده از کینزیوتیپ در کلیه ضایعات عضلانی-اسکلتی بخش اول
پی تی آرتیکل
2
درس
73
دقیقه
2
بازدید

کارگاه ارزیابی و درمان اختلالات نوروداینامیک
کارگاه ارزیابی و درمان اختلالات نوروداینامیک
قدمعلی طالبی
کارگاه ارزیابی و درمان اختلالات نوروداینامیک
قدمعلی طالبی
2
درس
516
دقیقه
2
بازدید

کلیات اصول تفسیر یافته های MRI
کلیات اصول تفسیر یافته های MRI
محمد پور اعتضاد
کلیات اصول تفسیر یافته های MRI
محمد پور اعتضاد
1
درس
167
دقیقه
1
بازدید

ارزیابی و درمان اختلالات مفصل ساکروایلیاک و ایلیوساکرال
ارزیابی و درمان اختلالات مفصل ساکروایلیاک و ایلیوساکرال
محمد جواهریان
ارزیابی و درمان اختلالات مفصل ساکروایلیاک و ایلیوساکرال
محمد جواهریان
3
درس
299
دقیقه
3
بازدید

درمان فیزیوتراپی اسکولیوز (متدخانم شروت)
درمان فیزیوتراپی اسکولیوز (متدخانم شروت)
علیرضا درودیان
درمان فیزیوتراپی اسکولیوز (متدخانم شروت)
علیرضا درودیان
2
درس
266
دقیقه
2
بازدید

Anatomy Trains
Anatomy Trains
توان پخش
Anatomy Trains
توان پخش
6
درس
786
دقیقه
6
بازدید

Mobilisation | Mulligan
Mobilisation | Mulligan
توان پخش
Mobilisation | Mulligan
توان پخش
41
درس
114
دقیقه
41
بازدید