فیزیوتراپی در آسیب نخاعی (از ارزیابی تا درمان)

فیزیوتراپی در آسیب نخاعی (از ارزیابی تا درمان)

 سرفصل‌ها:

۱. انواع آسیب، علل و عوارض آن

۲. ارزیابی بیمار بر اساس الگوی ICF

۳. مراقبت‌های اولیه در آسیب نخاعی

۴. تمرین درمانی

۵. آموزش جابه‌جایی بیمار و استفاده از ویلچر

۶. کاربرد ابزار نوین در فیزیوتراپی آسیب نخاعی


2
درس
2
فایل
120000 تومان

مدرس دوره

حمزه بهارلوئی
فيزيوتراپيست دکتر حمزه بهارلوئی