کاربرد دستگاه شاک‌ویو (تئوری و عملی)
کاربرد دستگاه شاک‌ویو (تئوری و عملی)
محمد پور اعتضاد
محمد پور اعتضاد
کاربرد دستگاه شاک‌ویو (تئوری و عملی)
محمد پور اعتضاد
1
درس
57
دقیقه
1
بازدید

تحریک فراجمجمه‌ای جریان مستقیم (tDCS)
تحریک فراجمجمه‌ای جریان مستقیم (tDCS)
حمزه بهارلوئی
حمزه بهارلوئی
تحریک فراجمجمه‌ای جریان مستقیم (tDCS)
حمزه بهارلوئی
2
درس
236
دقیقه
2
بازدید

آشنایی با لیزرتراپی در فیزیوتراپی
آشنایی با لیزرتراپی در فیزیوتراپی
سهیل سوهانی
سهیل سوهانی
آشنایی با لیزرتراپی در فیزیوتراپی
سهیل سوهانی
1
درس
81
دقیقه
1
بازدید

کاربرد مگنت تراپی در فیزیوتراپی
کاربرد مگنت تراپی در فیزیوتراپی
علیرضا پاک قلب
علیرضا پاک قلب
کاربرد مگنت تراپی در فیزیوتراپی
علیرضا پاک قلب
1
درس
106
دقیقه
1
بازدید

کاربردهای بالینی تکاردرمانی
کاربردهای بالینی تکاردرمانی
محمد پور اعتضاد
محمد پور اعتضاد
کاربردهای بالینی تکاردرمانی
محمد پور اعتضاد
1
درس
72
دقیقه
1
بازدید

بیوفیدبک در اختلالات کف لگن
بیوفیدبک در اختلالات کف لگن
الهه میری
الهه میری
بیوفیدبک در اختلالات کف لگن
الهه میری
1
درس
118
دقیقه
1
بازدید

کاربردهای شاک ویو در آسیب های اسکلتی عضلانی
کاربردهای شاک ویو در آسیب های اسکلتی عضلانی
سهیل سوهانی
سهیل سوهانی
کاربردهای شاک ویو در آسیب های اسکلتی عضلانی
سهیل سوهانی
1
درس
94
دقیقه
1
بازدید

کاربرد لیزر در فیزیوتراپی
کاربرد لیزر در فیزیوتراپی
علیرضا پاک قلب
علیرضا پاک قلب
کاربرد لیزر در فیزیوتراپی
علیرضا پاک قلب
1
درس
122
دقیقه
1
بازدید

وبینار آشنایی با Rehabilitative US Imaging
وبینار آشنایی با Rehabilitative US Imaging
زینت آشناگر
زینت آشناگر
وبینار آشنایی با Rehabilitative US Imaging
زینت آشناگر
1
درس
85
دقیقه
1
بازدید

اصول و تکنیک های بیوفیدبک درمانی
اصول و تکنیک های بیوفیدبک درمانی
علیرضا پاک قلب
علیرضا پاک قلب
اصول و تکنیک های بیوفیدبک درمانی
علیرضا پاک قلب
2
درس
259
دقیقه
2
بازدید