مانور فضای وایزر کریکوتایروئید
مانور فضای وایزر کریکوتایروئید
علی دهقان
مانور فضای وایزر کریکوتایروئید
علی دهقان
3
درس
174
دقیقه
3
بازدید

%20
دوره جامع لکنت کودکان
دوره جامع لکنت کودکان
آواج
دوره جامع لکنت کودکان
آواج
10
درس
1846
دقیقه
10
بازدید

%20
دوره جامع لکنت بزرگسال
دوره جامع لکنت بزرگسال
آواج
دوره جامع لکنت بزرگسال
آواج
8
درس
1328
دقیقه
8
بازدید

رویکرد درمانی وست مید
رویکرد درمانی وست مید
آواج
رویکرد درمانی وست مید
آواج
1
درس
121
دقیقه
1
بازدید

رویکرد درمانی sigh-pause
رویکرد درمانی sigh-pause
آواج
رویکرد درمانی sigh-pause
آواج
1
درس
196
دقیقه
1
بازدید

رویکرد درمانی لیدکامب
رویکرد درمانی لیدکامب
آواج
رویکرد درمانی لیدکامب
آواج
2
درس
135
دقیقه
2
بازدید

رویکرد درمانی FRP
رویکرد درمانی FRP
آواج
رویکرد درمانی FRP
آواج
2
درس
211
دقیقه
2
بازدید

رویکرد درمانی ELU
رویکرد درمانی ELU
آواج
رویکرد درمانی ELU
آواج
1
درس
125
دقیقه
1
بازدید

روشهای مکمل در تکنیکهای گفتاردرمانی ویژه لکنت
روشهای مکمل در تکنیکهای گفتاردرمانی ویژه لکنت
آواج
روشهای مکمل در تکنیکهای گفتاردرمانی ویژه لکنت
آواج
2
درس
142
دقیقه
2
بازدید

درمان های غیرمستقیم در لکنت کودکان
درمان های غیرمستقیم در لکنت کودکان
آواج
درمان های غیرمستقیم در لکنت کودکان
آواج
2
درس
238
دقیقه
2
بازدید

درمان از راه دور در لکنت کودکان
درمان از راه دور در لکنت کودکان
آواج
درمان از راه دور در لکنت کودکان
آواج
1
درس
100
دقیقه
1
بازدید

ارزیابی در لکنت کودکان
ارزیابی در لکنت کودکان
آواج
ارزیابی در لکنت کودکان
آواج
1
درس
157
دقیقه
1
بازدید

early childhood stuttering therapy
early childhood stuttering therapy
آواج
early childhood stuttering therapy
آواج
1
درس
118
دقیقه
1
بازدید

سناریوهای بالینی در درمان لکنت _ مرحله انتقال
سناریوهای بالینی در درمان لکنت _ مرحله انتقال
آواج
سناریوهای بالینی در درمان لکنت _ مرحله انتقال
آواج
1
درس
172
دقیقه
1
بازدید

رویکرد درمان شناختی _ رفتاری در لکنت بزرگسال
رویکرد درمان شناختی _ رفتاری در لکنت بزرگسال
آواج
رویکرد درمان شناختی _ رفتاری در لکنت بزرگسال
آواج
1
درس
193
دقیقه
1
بازدید

لکنت از منظر علوم اعصاب
لکنت از منظر علوم اعصاب
آواج
لکنت از منظر علوم اعصاب
آواج
1
درس
141
دقیقه
1
بازدید

درمان و درمانگر من چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟
درمان و درمانگر من چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟
آواج
درمان و درمانگر من چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟
آواج
1
درس
119
دقیقه
1
بازدید

رویکرد های fluency shaping با تمرکز بر روش کمپرداون
رویکرد های fluency shaping با تمرکز بر روش کمپرداون
آواج
رویکرد های fluency shaping با تمرکز بر روش کمپرداون
آواج
2
درس
288
دقیقه
2
بازدید

ارزیابی در لکنت بزرگسال
ارزیابی در لکنت بزرگسال
آواج
ارزیابی در لکنت بزرگسال
آواج
1
درس
194
دقیقه
1
بازدید

evaluating and treating adult who stutter
evaluating and treating adult who stutter
آواج
evaluating and treating adult who stutter
آواج
1
درس
127
دقیقه
1
بازدید

چگونه پروفسور گیتار لکنت خود را کنترل کرد؟
چگونه پروفسور گیتار لکنت خود را کنترل کرد؟
آواج
چگونه پروفسور گیتار لکنت خود را کنترل کرد؟
آواج
1
درس
90
دقیقه
1
بازدید

اتیسم جلسه ششم
اتیسم جلسه ششم
آواج
اتیسم جلسه ششم
آواج
2
درس
207
دقیقه
2
بازدید

اتیسم جلسه پنجم
اتیسم جلسه پنجم
آواج
اتیسم جلسه پنجم
آواج
2
درس
210
دقیقه
2
بازدید

اتیسم جلسه چهارم
اتیسم جلسه چهارم
آواج
اتیسم جلسه چهارم
آواج
2
درس
197
دقیقه
2
بازدید

اتیسم جلسه سوم
اتیسم جلسه سوم
آواج
اتیسم جلسه سوم
آواج
4
درس
194
دقیقه
4
بازدید

اتیسم جلسه دوم
اتیسم جلسه دوم
آواج
اتیسم جلسه دوم
آواج
4
درس
198
دقیقه
4
بازدید

اتیسم جلسه اول
اتیسم جلسه اول
آواج
اتیسم جلسه اول
آواج
4
درس
189
دقیقه
4
بازدید

Why We Sometimes Stutter and Sometimes Not
Why We Sometimes Stutter and Sometimes Not
آواج
Why We Sometimes Stutter and Sometimes Not
آواج
1
درس
91
دقیقه
1
بازدید

مجموعه افسانه موفقیت
مجموعه افسانه موفقیت
آواج
مجموعه افسانه موفقیت
آواج
4
درس
255
دقیقه
4
بازدید

مداخلات پزشکی و توانبخشی در سرطان حنجره
مداخلات پزشکی و توانبخشی در سرطان حنجره
آواج
مداخلات پزشکی و توانبخشی در سرطان حنجره
آواج
3
درس
625
دقیقه
3
بازدید

ارزیابی‌های رایج و روش‌های درمان در بیماران با شکاف لب و کام
ارزیابی‌های رایج و روش‌های درمان در بیماران با شکاف لب و کام
آواج
ارزیابی‌های رایج و روش‌های درمان در بیماران با شکاف لب و کام
آواج
2
درس
360
دقیقه
2
بازدید

آنچه یک گفتاردرمانگر باید درباره گفتار نایی-مروی بداند
آنچه یک گفتاردرمانگر باید درباره گفتار نایی-مروی بداند
آواج
آنچه یک گفتاردرمانگر باید درباره گفتار نایی-مروی بداند
آواج
2
درس
229
دقیقه
2
بازدید

فوت و فن مطالعه و برنامه‌ریزی برای کنکور کارشناسی ارشد گفتاردرمانی
فوت و فن مطالعه و برنامه‌ریزی برای کنکور کارشناسی ارشد گفتاردرمانی
آواج
فوت و فن مطالعه و برنامه‌ریزی برای کنکور کارشناسی ارشد گفتاردرمانی
آواج
1
درس
115
دقیقه
1
بازدید

رویکردهای مبتنی بر ارتباط در اختلالات رشدی زبان
رویکردهای مبتنی بر ارتباط در اختلالات رشدی زبان
آواج
رویکردهای مبتنی بر ارتباط در اختلالات رشدی زبان
آواج
2
درس
273
دقیقه
2
بازدید

رشد خواندن و نقائص پردازشي در نارساخواني بر اساس مولفه هاي دخيل در اين اختلال
رشد خواندن و نقائص پردازشي در نارساخواني بر اساس مولفه هاي دخيل در اين اختلال
آواج
بررسی اجمالی مبانی fNIRS ، fMRI و EEG و كاربرد آنها در كلينيك
بررسی اجمالی مبانی fNIRS ، fMRI و EEG و كاربرد آنها در كلينيك
آواج
بررسی اجمالی مبانی fNIRS ، fMRI و EEG و كاربرد آنها در كلينيك
آواج
1
درس
123
دقیقه
1
بازدید

درک زیروبمی در شنوندگان طبیعی و چالش‌های آن در افراد دارای کاشت حلزون
درک زیروبمی در شنوندگان طبیعی و چالش‌های آن در افراد دارای کاشت حلزون
آواج
درک زیروبمی در شنوندگان طبیعی و چالش‌های آن در افراد دارای کاشت حلزون
آواج
1
درس
126
دقیقه
1
بازدید