آناتومی سطحی فانکشنال
آناتومی سطحی فانکشنال
فیزیوتراپیست مهدی اسماعیلی
آناتومی سطحی فانکشنال
فیزیوتراپیست مهدی اسماعیلی
1
درس
187
دقیقه
1
بازدید

دوره منوال تراپی و تمرین درمانی در اختلالات کمپلکس لومبو ـ پلویک ـ هیپ
دوره منوال تراپی و تمرین درمانی در اختلالات کمپلکس لومبو ـ پلویک ـ هیپ
ارسلان قربانپور
ارسلان قربانپور
دوره منوال تراپی و تمرین درمانی در اختلالات کمپلکس لومبو ـ پلویک ـ هیپ
ارسلان قربانپور
2
درس
719
دقیقه
2
بازدید

کارگاه ارزیابی و اصلاح استئوپاتیک
کارگاه ارزیابی و اصلاح استئوپاتیک
کامران اطهاری
کامران اطهاری
کارگاه ارزیابی و اصلاح استئوپاتیک
کامران اطهاری
6
درس
1012
دقیقه
6
بازدید

آشنایی با تشخیص و درمان مکانیکی مکنزی سطح دوم (ستون فقرات گردنی و توراسیک)
آشنایی با تشخیص و درمان مکانیکی مکنزی سطح دوم (ستون فقرات گردنی و توراسیک)
فیزیوتراپیست سید علی اشرف آل طاها
فیزیوتراپیست سید علی اشرف آل طاها
آشنایی با تشخیص و درمان مکانیکی مکنزی سطح دوم (ستون فقرات گردنی و توراسیک)
فیزیوتراپیست سید علی اشرف آل طاها
2
درس
613
دقیقه
2
بازدید

اصول و تکنیک‌های ویسرال منیپولیشن
اصول و تکنیک‌های ویسرال منیپولیشن
ارسلان قربانپور
ارسلان قربانپور
اصول و تکنیک‌های ویسرال منیپولیشن
ارسلان قربانپور
2
درس
673
دقیقه
2
بازدید

تشخیص و درمان فیزیکی اختلالات ستون فقرات کمری سطح چهارم (سندروم درد مایوفاشیال)
تشخیص و درمان فیزیکی اختلالات ستون فقرات کمری سطح چهارم (سندروم درد مایوفاشیال)
محمد پور اعتضاد
محمد پور اعتضاد
تشخیص و درمان فیزیکی اختلالات ستون فقرات کمری سطح چهارم (سندروم درد مایوفاشیال)
محمد پور اعتضاد
1
درس
233
دقیقه
1
بازدید

اصول و تکنیک‌های مایوفاشیال ریلیز (MFR)
اصول و تکنیک‌های مایوفاشیال ریلیز (MFR)
ارسلان قربانپور
ارسلان قربانپور
اصول و تکنیک‌های مایوفاشیال ریلیز (MFR)
ارسلان قربانپور
2
درس
523
دقیقه
2
بازدید

دوره جامع منوال‌تراپی ستون فقرات و اندام‌ها
دوره جامع منوال‌تراپی ستون فقرات و اندام‌ها
محمد جواهریان
محمد جواهریان
دوره جامع منوال‌تراپی ستون فقرات و اندام‌ها
محمد جواهریان
8
درس
1702
دقیقه
8
بازدید

آشنایی با متد تشخیص و درمان مکانیکی مکنزی سطح اول (ستون فقرات کمری)
آشنایی با متد تشخیص و درمان مکانیکی مکنزی سطح اول (ستون فقرات کمری)
فیزیوتراپیست سید علی اشرف آل طاها
فیزیوتراپیست سید علی اشرف آل طاها
آشنایی با متد تشخیص و درمان مکانیکی مکنزی سطح اول (ستون فقرات کمری)
فیزیوتراپیست سید علی اشرف آل طاها
3
درس
1092
دقیقه
3
بازدید

ورکشاپ حضوری تشخیص و درمان فیزیکی اختلالات ستون فقرات کمری (سطح سوم)
ورکشاپ حضوری تشخیص و درمان فیزیکی اختلالات ستون فقرات کمری (سطح سوم)
محمد پور اعتضاد
محمد پور اعتضاد
ورکشاپ حضوری تشخیص و درمان فیزیکی اختلالات ستون فقرات کمری (سطح سوم)
محمد پور اعتضاد
1
درس
265
دقیقه
1
بازدید

موبیلیزاسیون بافت نرم با استفاده از تکنیک گراستون از تئوری تا عمل
موبیلیزاسیون بافت نرم با استفاده از تکنیک گراستون از تئوری تا عمل
دکتر وحید مظلوم _ دکتر محمد پوراعتضاد
دکتر وحید مظلوم _ دکتر محمد پوراعتضاد
موبیلیزاسیون بافت نرم با استفاده از تکنیک گراستون از تئوری تا عمل
دکتر وحید مظلوم _ دکتر محمد پوراعتضاد
2
درس
313
دقیقه
2
بازدید

کارگاه آموزشی متحرک سازی بافت نرم با تکنیک گراستون
کارگاه آموزشی متحرک سازی بافت نرم با تکنیک گراستون
وحید مظلوم
وحید مظلوم
کارگاه آموزشی متحرک سازی بافت نرم با تکنیک گراستون
وحید مظلوم
1
درس
239
دقیقه
1
بازدید

ورکشاپ حضوری تشخیص و درمان فیزیکی اختلالات ستون فقرات کمری (سطح دوم)
ورکشاپ حضوری تشخیص و درمان فیزیکی اختلالات ستون فقرات کمری (سطح دوم)
محمد پور اعتضاد
محمد پور اعتضاد
ورکشاپ حضوری تشخیص و درمان فیزیکی اختلالات ستون فقرات کمری (سطح دوم)
محمد پور اعتضاد
1
درس
235
دقیقه
1
بازدید

ارزیابی و درمان اختلالات نوروداینامیک با رویکرد مالیگان
ارزیابی و درمان اختلالات نوروداینامیک با رویکرد مالیگان
ارسلان قربانپور
ارسلان قربانپور
ارزیابی و درمان اختلالات نوروداینامیک با رویکرد مالیگان
ارسلان قربانپور
1
درس
254
دقیقه
1
بازدید

تشخیص و درمان فیزیکی اختلالات ستون فقرات کمری سطح اول
تشخیص و درمان فیزیکی اختلالات ستون فقرات کمری سطح اول
محمد پور اعتضاد
محمد پور اعتضاد
تشخیص و درمان فیزیکی اختلالات ستون فقرات کمری سطح اول
محمد پور اعتضاد
1
درس
275
دقیقه
1
بازدید

Introduction to Fascial Distortion Model
Introduction to Fascial Distortion Model
توان پخش
توان پخش
Introduction to Fascial Distortion Model
توان پخش
1
درس
65
دقیقه
1
بازدید

The Mulligan Concept of Mobilization with Movement
The Mulligan Concept of Mobilization with Movement
توان پخش
توان پخش
The Mulligan Concept of Mobilization with Movement
توان پخش
1
درس
83
دقیقه
1
بازدید

تکنیک‌های موبیلیزاسیون مالیگان با رویکرد بالینی (سطح دوم)
تکنیک‌های موبیلیزاسیون مالیگان با رویکرد بالینی (سطح دوم)
ارسلان قربانپور
ارسلان قربانپور
تکنیک‌های موبیلیزاسیون مالیگان با رویکرد بالینی (سطح دوم)
ارسلان قربانپور
3
درس
226
دقیقه
3
بازدید

تکنیک‌های موبیلیزاسیون مالیگان با رویکرد بالینی (سطح اول)
تکنیک‌های موبیلیزاسیون مالیگان با رویکرد بالینی (سطح اول)
ارسلان قربانپور
ارسلان قربانپور
تکنیک‌های موبیلیزاسیون مالیگان با رویکرد بالینی (سطح اول)
ارسلان قربانپور
4
درس
267
دقیقه
4
بازدید

پوزیشنال ریلیز تراپی
پوزیشنال ریلیز تراپی
مهدی مداحی
مهدی مداحی
پوزیشنال ریلیز تراپی
مهدی مداحی
2
درس
207
دقیقه
2
بازدید

کارگاه ارزیابی و درمان اختلالات نوروداینامیک
کارگاه ارزیابی و درمان اختلالات نوروداینامیک
قدمعلی طالبی
قدمعلی طالبی
کارگاه ارزیابی و درمان اختلالات نوروداینامیک
قدمعلی طالبی
2
درس
514
دقیقه
2
بازدید

آشنایی با روش تشخیص و درمان مکانیکی کمردرد (متد مکنزی)
آشنایی با روش تشخیص و درمان مکانیکی کمردرد (متد مکنزی)
ایمان کمالی حکیم
ایمان کمالی حکیم
آشنایی با روش تشخیص و درمان مکانیکی کمردرد (متد مکنزی)
ایمان کمالی حکیم
27
درس
197
دقیقه
27
بازدید

کاربرد تکنیکهای مالیگان در اختلالات ستون فقرات کمری
کاربرد تکنیکهای مالیگان در اختلالات ستون فقرات کمری
ارسلان قربانپور
ارسلان قربانپور
کاربرد تکنیکهای مالیگان در اختلالات ستون فقرات کمری
ارسلان قربانپور
1
درس
112
دقیقه
1
بازدید

Strain and Counterstrain
Strain and Counterstrain
محمد جواهریان
محمد جواهریان
Strain and Counterstrain
محمد جواهریان
1
درس
122
دقیقه
1
بازدید

تکنیکهای میوفشیال ریلیز در اختلالات عصبی
تکنیکهای میوفشیال ریلیز در اختلالات عصبی
ارسلان قربانپور
ارسلان قربانپور
تکنیکهای میوفشیال ریلیز در اختلالات عصبی
ارسلان قربانپور
1
درس
106
دقیقه
1
بازدید