ارزیابی و درمان گردن درد (رویکرد Treatment Based Classification)

سرفصلهای وبینار:

1⃣ آشنایی با رویکرد درمان محور(TBC)

2⃣ نحوه تریاژ بیمار مبتلا به گردن درد

3⃣ نحوه انتخاب رویکرد درمانی مناسب بر اساس رویکرد TBC

4⃣ نحوه انتخاب رویکرد بازتوانی مناسب براساس رویکرد TBC

5⃣ آشنایی با مراحل بازتوانی بیمار گردن درد

6⃣ ارزیابی بیمار مبتلا به گردن درد در مراجعه مستقیم

7⃣ معیارهای تصمیم گیری بالینی در گردن درد


2
درس
2
فایل
120000 تومان

مدرس دوره

محمد پور اعتضاد
فیزیوتراپیست