کارگاه آموزشی متحرک سازی بافت نرم با تکنیک گراستون

● اهداف کارگاه: _ بررسی سیستم مایوفاشیال و اختلالات آن _ مروری بر ابزارهای موبیلیزاسیون بافت نرم _ بررسی مکانیزم اثر، کاربردها و موارد عدم کاربرد تکنیک گراستون _ آشنایی با استروک‌های مختلف تکنیک گراستون ■ آنچه دانش‌پژوه خواهد آموخت: _ آشنایی با مجموعه مایوفاشیال، اختلالات و تظاهرات بالینی آن _ آشنایی کامل با موارد استفاده، احتیاطات و موارد عدم کاربرد تکنیک گراستون _ آشنایی با ابزارهای مختلف تکنیک گراستون و روش‌های استفاده از استروک‌های مختلف آن
1
درس
4
فایل
350000 تومان

مدرس دوره

وحید مظلوم
فیــزیوتراپیست