متد سه بعدی برای درمان اسکولیوز

توضیح بعضی اصطلاحات به کار برده شده در متن کتاب Pole : به معنی دو چوب بلند Wedge: گوه ای شکل Right angles: در زوایای صحیح Narrow front: قسمت فرورفته در جلو Rib hump: برجستگی دنده ها Twist: چرخش و خم شدن همزمان Vertex: نوک گوه دنده های شناور: دنده های 11 و 12 Deviation: انحراف Leaning: خم کردن کل تنه از لگن، با bending که به معنی خم کردن مهره هاست متفاوت است Counterrotation: چرخش به سمت مخالف Countertraction: کشش به سمت مخالف Counterbalance: بالانس کردن دو سگمان در برابر هم Deflexion: برعکس کردن جهت فلکشن Derotation: برعکس کردن جهت روتیشن Elongation: طویل سازی RAB: تنفس چرخشی و زاویه دار Pelvic rim:لبه لگن Wringing Movement: حرکات دایره ای Protrude: برجسته Correction: اصلاح Sideways: دو طرفه فهرست و مطالب قسمت اول: پایه های تئوری متد شروت • 1. تقسیم بندی تنه (شامل شانه و گردن) به سه سگمان • 2. انحراف قرینه پاسچرال در صفحه ساژیتال • 3.انحراف پاسچرال در صفحه فرونتال • 4.سه تورشن در تنه در اسکولیوز three-curve • 5 و 6. تنفس به عنوان فاکتور اصلاح کننده در درمان • 7.8. افزایش ظرفیت قلبی ریوی-تاثیرات هوا و آفتاب قسمت دوم: تئوری های مبتنی بر شواهد • 1و 2.صفحات مختلف بدن، تغییرات بلوک های بدن • اصلاحات لگن در اسکولیوز 3c • Rotational Angular Breathing • اصلاح پاسچرال سر و گردن • تنشن ایزومتریک برای ثبات اصلاحات پاسچرال • پوزیشن های شروعی مناسب و کمک های ارتوپدی برای 3C • سوپاین، بدون بالشت زیر سر • پوزیشن پرون • پوزیشن لترال • پوزیشن نشسته • On all fours • Knealing • سیستم لوکوموتور تغییر یافته در اسکولیوز • نقش عضلات • اسکولیوز 4C • علائم اضافی در اسکولیوز 4C • خلاصه ی تئوری ها • یادگرفتن آبزرویشن به روش شروت قسمت سوم: آموزش تمرینات • معرفی انواع تمرینات • تمرینات با وال بار • تمرینات با میز و صندلی • تمرینات روی زمین • تمرینات با تراباند قسمت چهارم: تمرینات اسکولیوز 4c • اصلاحات 4C • مشکلات در درمان اسکولیوز • کیس های مشکل • روتیشن اکسسوری در لترال فلکشن تنه فوقانی • بلوغ • اصلاح استرنوم شیفت شده • اصلاح شانه در سمت تقعر • اصلاح anterior rib hump • Flatback exercises using the flexomat • Flatback exercises at the wallbars using a resistance band • تمرینات با دو تراباند و Bandscho در وال بارها • اصلاح لگن اسکولیوزی • اسکولیوز multiple curve • اسکولیوز atypic • اصلاح استاتیک غلط بدن • کایفوز لومبار • تمرین برای اصلاح کایفوز لومبار • اسپوندیلولیستزیس • The hollow back (لوردوز) • Rotational slippage of vertebrae • اسکولیوز توراکولومبار • تمرین برای اسکولیوز توراکولومبار همراه با high lumbar convexity با تراباند • Double curvature of the lumbar spine • تست نهایی muscle mantle این پادکست شامل ترجمه ی کامل کتاب "متد سه بعدی درمان اسکولیوز" نوشته ی خانم شروت، پایه گذار موسسه شروت آلمان است که به طور تخصصی در زمینه ی تمرین درمانی فیزیوتراپی اسکولیوز فعالیت کرده و از موسسات بسیار معتبر در این امر هستند. در این کتاب با پایه های تئوری اسکولیوز و متد شروت، تمرین درمانی های تخصصی، بررسی کیس های متعدد و... آشنا می شوید. پس از بررسی این کتاب قادر خواهید بود به کیس های مبتلا به اسکولیوز، نگاهی متفاوت داشته باشید و در درمان آن ها موفق تر عمل کنید.
4
درس
12
فایل
250000 تومان

مدرس دوره

فرناز جوکار
فیزیوتراپیست