تشخیص و درمان فیزیکی اختلالات ستون فقرات کمری سطح چهارم (سندروم درد مایوفاشیال)

1
درس
6
فایل
450000 تومان

مدرس دوره

محمد پور اعتضاد
فیزیوتراپیست