فیتنس برای کف لگن

کتاب فیتنس برای کف لگن منبعی مناسب برای تجویز تمرینات مرتبط با اختلالات متعدد کف لگن است. در ابتدا به موضوعاتی چون بررسی آناتومی و اختلالات شایع پرداخته و در فصول انتهایی، تجویز تمرین‌ها با جزئیات توصیف می‌شود. اختلالاتی همچون بی‌اختیاری‌های ادراری اورژانسی، استرسی و ترکیبی، یبوست و بی‌اختیاری دفعی، اختلالات کف لگن به دنبال بارداری و زایمان، اختلالات کف لگن پس از پزوست اتکتومی و نیز افتادگی احشا لگنی و اختلالات جنسی در این کتاب توضیح داده می‌شوند.
1
درس
6
فایل
150000 تومان

مدرس دوره

فرناز جوکار
فیزیوتراپیست