آزمون بیومکانیک پایه و ستون فقرات

آزمون های استاندارد، مفهومی و نکته دار دروس بیومکانیک ویژه ی کنکور های فیزیوتراپی در سال ۱۴۰۲، همراه با پاسخ تشریحی صوتی
1
درس
3
فایل
150000 تومان

مدرس دوره

قدمعلی طالبی
دکترای فیزیوتراپی