ارزیابی و درمان اختلالات مفصل ساکروایلیاک و ایلیوساکرال

چه چیزی یاد می گیرم The anatomy and biomechanics of Sacroiliac and Iliosacral joints * Different possible patho-mechanics related to Iliosacral joint * How to diagnosis inflammation of #Sacroiliac joint? * How to diagnosis patho-mechanics of Iliosacral joint? * Muscle energy techniques for Iliosacral joint dysfunctions * Local point on PSIS: A challengeable management for physiotherapists * The important role of Quadratus lumborum in #Iliosacral join * dysfunctions
برای خرید این محصول لطفا عکس کارت نظام پزشکی یا کارت دانشجویی خود را از طریق تلگرام به شماره 09122876030 ارسال نمایید.
3
درس
3
فایل
120000 تومان