گایدلاین جامع فیزیوتراپی پس از انواع جراحی های رباط صلیبی قدامی

چه چیزی یاد می گیرم کینزیوتیپینگ پس از جراحی بازسازی ACL سوزن خشک پس از جراحی بازسازی ACL مداخلات درمان­های دستی پس از جراحی بازسازی ACL برنامه­ی جامع تمرین درمانی پس از انواع جراحی­های بازسازی ACL بایدها و نبایدهای توانبخشی ACL
5
درس
5
فایل
200000 تومان

مدرس دوره

وحید مظلوم
فیــزیوتراپیست