علی علیرضایی
فیزیوتراپیست - (دکترای حرفه‌ای طب سوزنی)

لیست دوره های استاد : علی علیرضایی