امیرحسین شهبازی
فیزیوتراپیست، رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد فیزیوتراپی 1400، مشاور و مدرس کنکور کارشناسی ارشد

لیست دوره های استاد : امیرحسین شهبازی