معاینه و ارزیابی نوزادان و اطفال (سطح اول)
معاینه و ارزیابی نوزادان و اطفال (سطح اول)
ام‌البنین علیرضایی
معاینه و ارزیابی نوزادان و اطفال (سطح اول)
ام‌البنین علیرضایی
1
درس
113
دقیقه
1
بازدید

تفسیر رادیولوژی قفسه سینه
تفسیر رادیولوژی قفسه سینه
مهدی کرابی
تفسیر رادیولوژی قفسه سینه
مهدی کرابی
1
درس
301
دقیقه
1
بازدید

ارزیابی و مدیریت زخم
ارزیابی و مدیریت زخم
مهشید سرایداری
ارزیابی و مدیریت زخم
مهشید سرایداری
0
درس
281
دقیقه
0
بازدید

Posture Correction  Workshop
Posture Correction Workshop
آنیتا عمرانی
Posture Correction Workshop
آنیتا عمرانی
2
درس
265
دقیقه
2
بازدید

فیزیوتراپی در آسیب مغزی
فیزیوتراپی در آسیب مغزی
حمزه بهارلوئی
فیزیوتراپی در آسیب مغزی
حمزه بهارلوئی
1
درس
257
دقیقه
1
بازدید

ارزیابی و درمان گردن درد (رویکرد Treatment Based Classification)
ارزیابی و درمان گردن درد (رویکرد Treatment Based Classification)
محمد پور اعتضاد
ارزیابی و درمان گردن درد (رویکرد Treatment Based Classification)
محمد پور اعتضاد
2
درس
174
دقیقه
2
بازدید

فیزیوتراپی در آسیب نخاعی (از ارزیابی تا درمان)
فیزیوتراپی در آسیب نخاعی (از ارزیابی تا درمان)
حمزه بهارلوئی
فیزیوتراپی در آسیب نخاعی (از ارزیابی تا درمان)
حمزه بهارلوئی
2
درس
229
دقیقه
2
بازدید

آشنایی با کارشناسی ارشد رشته فیزیوتراپی
آشنایی با کارشناسی ارشد رشته فیزیوتراپی
ارسلان قربانپور
آشنایی با کارشناسی ارشد رشته فیزیوتراپی
ارسلان قربانپور
1
درس
154
دقیقه
1
بازدید

درای نیدلینگ‌ در بیماران سکته مغزی
درای نیدلینگ‌ در بیماران سکته مغزی
صوفیا نقدی
درای نیدلینگ‌ در بیماران سکته مغزی
صوفیا نقدی
3
درس
دقیقه
3
بازدید

تحریک فراجمجمه‌ای جریان مستقیم (tDCS)
تحریک فراجمجمه‌ای جریان مستقیم (tDCS)
حمزه بهارلوئی
تحریک فراجمجمه‌ای جریان مستقیم (tDCS)
حمزه بهارلوئی
2
درس
237
دقیقه
2
بازدید

بررسی سوالات مدالیته های فیزیکی و الکتروتراپی مرحله سوم
بررسی سوالات مدالیته های فیزیکی و الکتروتراپی مرحله سوم
قدمعلی طالبی
بررسی سوالات مدالیته های فیزیکی و الکتروتراپی مرحله سوم
قدمعلی طالبی
1
درس
83
دقیقه
1
بازدید

ارزیابی و درمان سردرد در فیزیوتراپی
ارزیابی و درمان سردرد در فیزیوتراپی
دکتر یداله پور
ارزیابی و درمان سردرد در فیزیوتراپی
دکتر یداله پور
2
درس
224
دقیقه
2
بازدید

بررسی سوالات تمرین درمانی 1-2-3 مرحله دوم
بررسی سوالات تمرین درمانی 1-2-3 مرحله دوم
قدمعلی طالبی
بررسی سوالات تمرین درمانی 1-2-3 مرحله دوم
قدمعلی طالبی
1
درس
72
دقیقه
1
بازدید

درمان توانبخشی سرگیجه های محیطی
درمان توانبخشی سرگیجه های محیطی
سید امیر آذرگون
درمان توانبخشی سرگیجه های محیطی
سید امیر آذرگون
3
درس
دقیقه
3
بازدید

آشنایی با لیزرتراپی در فیزیوتراپی
آشنایی با لیزرتراپی در فیزیوتراپی
سهیل سوهانی
آشنایی با لیزرتراپی در فیزیوتراپی
سهیل سوهانی
1
درس
81
دقیقه
1
بازدید

ارزیابی و تصمیم گیری بالینی در اختلالات ستون فقرات کمری
ارزیابی و تصمیم گیری بالینی در اختلالات ستون فقرات کمری
مهرداد بهرامیان
ارزیابی و تصمیم گیری بالینی در اختلالات ستون فقرات کمری
مهرداد بهرامیان
2
درس
262
دقیقه
2
بازدید

مروری بر روشهای ارزیابی، تصمیم گیری بالینی و درمانهای ستون فقرات کمری
مروری بر روشهای ارزیابی، تصمیم گیری بالینی و درمانهای ستون فقرات کمری
محمد جواهریان
مروری بر روشهای ارزیابی، تصمیم گیری بالینی و درمانهای ستون فقرات کمری
محمد جواهریان
3
درس
401
دقیقه
3
بازدید

تمرین درمانی در بیماران سکته مغزی
تمرین درمانی در بیماران سکته مغزی
صوفیا نقدی
تمرین درمانی در بیماران سکته مغزی
صوفیا نقدی
2
درس
252
دقیقه
2
بازدید

بررسی سوالات بیومکانیک 3.2.1 مرحله اول
بررسی سوالات بیومکانیک 3.2.1 مرحله اول
قدمعلی طالبی
بررسی سوالات بیومکانیک 3.2.1 مرحله اول
قدمعلی طالبی
1
درس
96
دقیقه
1
بازدید

ارزیابی و درمان کمردرد (رویکرد TBC)
ارزیابی و درمان کمردرد (رویکرد TBC)
محمد پور اعتضاد
ارزیابی و درمان کمردرد (رویکرد TBC)
محمد پور اعتضاد
2
درس
203
دقیقه
2
بازدید

اخلاق حرفه ای در کلینیک
اخلاق حرفه ای در کلینیک
موسی شیرالی
اخلاق حرفه ای در کلینیک
موسی شیرالی
1
درس
114
دقیقه
1
بازدید

تفسیر یافته های MRI ستون فقرات کمری
تفسیر یافته های MRI ستون فقرات کمری
فرناز جوکار
تفسیر یافته های MRI ستون فقرات کمری
فرناز جوکار
1
درس
113
دقیقه
1
بازدید

ارزیابی و تصمیم گیری بالینی در اختلالات مفصل شانه
ارزیابی و تصمیم گیری بالینی در اختلالات مفصل شانه
مهرداد بهرامیان
ارزیابی و تصمیم گیری بالینی در اختلالات مفصل شانه
مهرداد بهرامیان
3
درس
371
دقیقه
3
بازدید

فیزیوتراپی در اسپاستیسیتی
فیزیوتراپی در اسپاستیسیتی
حمزه بهارلوئی
فیزیوتراپی در اسپاستیسیتی
حمزه بهارلوئی
2
درس
265
دقیقه
2
بازدید

آشنایی با روش تشخیص و درمان مکانیکی کمردرد (متد مکنزی)
آشنایی با روش تشخیص و درمان مکانیکی کمردرد (متد مکنزی)
ایمان کمالی حکیم
آشنایی با روش تشخیص و درمان مکانیکی کمردرد (متد مکنزی)
ایمان کمالی حکیم
27
درس
210
دقیقه
27
بازدید

کاربرد تکنیکهای مالیگان در اختلالات ستون فقرات کمری
کاربرد تکنیکهای مالیگان در اختلالات ستون فقرات کمری
ارسلان قربانپور
کاربرد تکنیکهای مالیگان در اختلالات ستون فقرات کمری
ارسلان قربانپور
1
درس
112
دقیقه
1
بازدید

اصول تفسیر یافته های MRI مفصل زانو
اصول تفسیر یافته های MRI مفصل زانو
محمد پور اعتضاد
اصول تفسیر یافته های MRI مفصل زانو
محمد پور اعتضاد
1
درس
146
دقیقه
1
بازدید

اصول تفسیر یافته های MRI ستون فقرات
اصول تفسیر یافته های MRI ستون فقرات
محمد پور اعتضاد
اصول تفسیر یافته های MRI ستون فقرات
محمد پور اعتضاد
2
درس
190
دقیقه
2
بازدید

اصول تفسیر یافته های MRI کمربند شانه‌ای
اصول تفسیر یافته های MRI کمربند شانه‌ای
محمد پور اعتضاد
اصول تفسیر یافته های MRI کمربند شانه‌ای
محمد پور اعتضاد
1
درس
117
دقیقه
1
بازدید

Strain and Counterstrain
Strain and Counterstrain
محمد جواهریان
Strain and Counterstrain
محمد جواهریان
1
درس
122
دقیقه
1
بازدید

کاربرد مگنت تراپی در فیزیوتراپی
کاربرد مگنت تراپی در فیزیوتراپی
علیرضا پاک قلب
کاربرد مگنت تراپی در فیزیوتراپی
علیرضا پاک قلب
1
درس
106
دقیقه
1
بازدید

کلیات اصول تفسیر یافته های MRI
کلیات اصول تفسیر یافته های MRI
محمد پور اعتضاد
کلیات اصول تفسیر یافته های MRI
محمد پور اعتضاد
1
درس
167
دقیقه
1
بازدید

تفسیر یافته های EMG برای فیزیوتراپیستها
تفسیر یافته های EMG برای فیزیوتراپیستها
محمد پور اعتضاد
تفسیر یافته های EMG برای فیزیوتراپیستها
محمد پور اعتضاد
2
درس
176
دقیقه
2
بازدید

کاربردهای بالینی تکاردرمانی
کاربردهای بالینی تکاردرمانی
محمد پور اعتضاد
کاربردهای بالینی تکاردرمانی
محمد پور اعتضاد
1
درس
72
دقیقه
1
بازدید

بیوفیدبک در اختلالات کف لگن
بیوفیدبک در اختلالات کف لگن
الهه میری
بیوفیدبک در اختلالات کف لگن
الهه میری
1
درس
116
دقیقه
1
بازدید

کاربردهای شاک ویو در آسیب های اسکلتی عضلانی
کاربردهای شاک ویو در آسیب های اسکلتی عضلانی
سهیل سوهانی
کاربردهای شاک ویو در آسیب های اسکلتی عضلانی
سهیل سوهانی
1
درس
109
دقیقه
1
بازدید

کاربرد لیزر در فیزیوتراپی
کاربرد لیزر در فیزیوتراپی
علیرضا پاک قلب
کاربرد لیزر در فیزیوتراپی
علیرضا پاک قلب
1
درس
122
دقیقه
1
بازدید

وبینار آشنایی با Rehabilitative US Imaging
وبینار آشنایی با Rehabilitative US Imaging
زینت آشناگر
وبینار آشنایی با Rehabilitative US Imaging
زینت آشناگر
1
درس
85
دقیقه
1
بازدید

ارزیابی و درمان اختلالات مفصل ساکروایلیاک و ایلیوساکرال
ارزیابی و درمان اختلالات مفصل ساکروایلیاک و ایلیوساکرال
محمد جواهریان
ارزیابی و درمان اختلالات مفصل ساکروایلیاک و ایلیوساکرال
محمد جواهریان
3
درس
299
دقیقه
3
بازدید

معاینه و درمان فیزیوتراپی اختلالات مفصل زانو
معاینه و درمان فیزیوتراپی اختلالات مفصل زانو
هلاکو محسنی فر
معاینه و درمان فیزیوتراپی اختلالات مفصل زانو
هلاکو محسنی فر
2
درس
258
دقیقه
2
بازدید

اصول و تکنیک های بیوفیدبک درمانی
اصول و تکنیک های بیوفیدبک درمانی
علیرضا پاک قلب
اصول و تکنیک های بیوفیدبک درمانی
علیرضا پاک قلب
2
درس
260
دقیقه
2
بازدید

رویکرد فیزیوتراپی در اختلالات کف لگن
رویکرد فیزیوتراپی در اختلالات کف لگن
الهه میری
رویکرد فیزیوتراپی در اختلالات کف لگن
الهه میری
1
درس
103
دقیقه
1
بازدید

درمان فیزیوتراپی اسکولیوز (متدخانم شروت)
درمان فیزیوتراپی اسکولیوز (متدخانم شروت)
علیرضا درودیان
درمان فیزیوتراپی اسکولیوز (متدخانم شروت)
علیرضا درودیان
2
درس
266
دقیقه
2
بازدید

تکنیکهای میوفشیال ریلیز در اختلالات عصبی
تکنیکهای میوفشیال ریلیز در اختلالات عصبی
ارسلان قربانپور
تکنیکهای میوفشیال ریلیز در اختلالات عصبی
ارسلان قربانپور
1
درس
106
دقیقه
1
بازدید